خرید و فروش باغ ویلا و باغ در شهریار

باغ ویلا نقلی274 متری کد260

کد ملک: 260 0 بازدید

باغ ویلا نقلی274 متری کد260

باغ ویلا274 متری

شهریار
500متر باغ ویلا

کد ملک: 211 10 بازدید

500متر باغ ویلا

باغ ویلا500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
420متر باغ ویلا

کد ملک: 259 8 بازدید

420متر باغ ویلا

باغ ویلا نقلی420متری نقلی

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
550متر باغ ویلا

کد ملک: 258 8 بازدید

550متر باغ ویلا

باغ ویلا550متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
500متر باغ ویلا

کد ملک: 212 8 بازدید

500متر باغ ویلا

باغ ویلا500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
680متر باغ ویلا

کد ملک: 213 11 بازدید

680متر باغ ویلا

باغ ویلا680 متر

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا

کد ملک: 257 9 بازدید

1500متر باغ ویلا

باغ ویلای مدرن1500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
باغ ویلا به متراژ300متر

کد ملک: 214 14 بازدید

باغ ویلا به متراژ300متر

300متر باغ ویلا

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1250متر باغ ویلا

کد ملک: 215 14 بازدید

1250متر باغ ویلا

باغ ویلا1250متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش
1500متر باغ ویلا با 500متر ویلای دوبلکس

کد ملک: 216 10 بازدید

1500متر باغ ویلا با 500متر ویلای دوبلکس

باغ ویلا1500متری

شهریار جاده اندیشه به ملارد روبروی قصر داریوش